loader

Tag: News

Why? Well, a lot has changed since 2015 and we think that our new brand better reflects the overall work we do. 2020 was a busy year for us at ITGix, and as we enter our fifth year of bringing quality professional services and innovation, we’ve decided to freshen up our look. Leaving our legal […]

СЧИТАНО ОТ 25.09.2020 Г. “АЙТИ ГИКС” ООД СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG16RFOP002-2.073-18876-C01 АйТи Гикс“ ООД успешно кандидатства с проектно предложение по ОПИК процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.